پادکست 24- کارت PR را آنلاین بگیرید، اقامت دائم کانادا برای پناهندگان بخش مراقبت های بهداشتی، برگزاری اکسپرس انتری فدرال و استانی

1399/09/22|

  در این پادکست خانم الهام صحت درباره پناهندگان کانادا توضیحاتی ارائه می‌کنند و مشاور دفتر تهران به سوال شما در خصوص تاثیر سوءپیشینه بر مهاجرت به کانادا پاسخ خواهند داد.   ....

پاکست 23- بازگشائی مدارس استان اُنتاریو، مهاجرت به کانادا رتبه اول در سرچ گوگل، کسب 600 امتیاز در برنامه‌های استانی کانادا

1399/09/15|

  در این پادکست خانم الهام صحت درباره بازگشائی مدارس استان اُنتاریو توضیحاتی ارائه می‌کنند و مشاور دفتر تهران به سوال شما در خصوص مخالفت اداره مهاجرت کانادا با صدور ....

پادکست 22- استفاده از مدارک غیر واقعی برای ویزای توریستی کانادا، اقامت دائم کانادا با پیشنهاد شغلی در اُنتاریو

1399/09/08|

  در این پادکست خانم الهام صحت درباره برنامه اکسپرس‌انتری (نیروی متخصص فدرال) توضیحاتی ارائه می‌کنند و مشاور دفتر تهران به سوال شما در خصوص استفاده از مدارک غیر واقعی ....

پادکست21- لیست موسسات مورد تایید کانادا و دستورالعمل برنامه‌های قرنطینه دانشجویان بین‌المللی

1399/09/01|

  در این پادکست خانم الهام صحت درباره لیست موسسات آموزشی مورد تایید دولت کانادا توضیحاتی ارائه می‌کنند و مشاور دفتر تهران به سوال شما در خصوص مجازات شکستن فرنطینه ....

پادکست 20- امتیاز بیشتر زبان فرانسه در اکسپرس‌انتری، به روزرسانی لیست موسسات آموزشی کانادا، تمدید محدودیت‌های سفر به کانادا

1399/08/17|

      در این پادکست خانم الهام صحت درباره ورود به کانادا در محدودیت‌ها توضیحاتی ارائه می‌کنند و مشاور دفتر تهران به سوال شما در خصوص مشاهده لیست موسسات آموزشی ....

پادکست 19- روش‌های مهاجرتی جدید استان آلبرتا ، برنامه کارآفرینی استان اُنتاریو

1399/08/10|

  در این پادکست خانم الهام صحت درباره برنامه کارآفرینی استان اُنتاریو توضیحاتی ارائه می‌کنند و مشاور دفتر تهران به سوال شما در خصوص روش‌های مهاجرتی استان ساسکچوان پاسخ خواهند داد.   ....

پادکست ۱۸ – لیست اعلامی مؤسسات آموزشی کانادا که مجوز ورود دانشجویان بین‌المللی را دارند

1399/08/03|

    در این پادکست خانم الهام صحت درباره لیست اعلامی مؤسسات آموزشی کانادا که مجوز ورود دانشجویان بین‌المللی را دارند توضیحاتی ارائه می‌کنند و مشاور  تهران به سوال شما ....

پادکست 17- برگزاری بزرگترین قرعه‌کشی اکسپرس‌انتری، اقامت دائم کانادا از طریق برنامه‌های استانی، بازگشائی برنامه اسپانسرشیپ والدین

1399/07/27|

    در این پادکست خانم الهام صحت، وکیل مهاجرتی ویزالاین، درباره برنامه‌های استانی کانادا توضیحاتی می‌دهند و مشاور دفتر تهران به سوال شما در خصوص شرایط برنامه‌های استانی کانادا ....

پادکست 16- بازگشائی برنامه مهاجرت والدین، باز شدن مرزهای کانادا به روی دانشجویان، اجازه ورود بستگان به کانادا

1399/07/19|

  در این پادکست خانم الهام صحت درباره بازگشائی برنامه مهاجرت والدین کانادا توضیحاتی ارائه می‌کنند و مشاور دفتر تهران به سوال شما در خصوص اجازه ورود بستگان درجه دو ....

پادکست 15- صدور مجوزهای بررسی پرونده های اسپانسیرشیپ همسر ، تمدید محدودیت سفر به کانادا

1399/07/12|

    در این پادکست خانم الهام صحت، وکیل مهاجرتی ویزالاین، درباره ویزای اسپانسرشیپ همسر توضیحاتی می‌دهند و مشاور دفتر تهران به سوال شما در خصوص محدودیت‌های سفر به کانادا ....